> My Title :


Hliníkové dvere

… …
  • Hliníkové dvere

Triline

Trojkomorový systém s prerušeným tepelným mostom šírky 14,8 mm aj 17 mm, obohatený o sklenené vlákno, tzv. teplý hliník s veľmi dobrou tepelnou a zvukovou izoláciou. Súčiniteľ prenikania tepla Ur je v tomto systéme 2,8 W/m2K, čo ho podľa materiálovej normy DIN 4108 klasifikuje do skupiny 2,2 wg. Pri použití izolačného skla s U 1,1 dosahuje väčšina stien (v závislosti od rozmerov a tvaru) hodnotu U 1,9 W/m2K. Univerzálnosť využitia tohoto systému je daná jeho vhodnými parametrami šírky 51mm (rámy okien, dverí, priečky a krídla dverí). Hrúbka stien je 1,7-2,0mm. Farbu kovania je možné určiť zo stupnice RAL.

  • Hliníkové dvere

Imperial

Trojkomorový systém. Jedná sa o systém s prerušeným tepelným mostom so šírkou až 24 mm. Prerušenie tepelného mostu je polyamidovou páskou obohatenou o sklené vlákno, čo zvyšuje mechanickú odolnosť vonkajšej aj vnútornej komory profilu. Dverový profil IMPERIAL má koeficient prestupu tepla UR-2,2 W/m²K, čo ho klasifikuje v materiálovej skupine 2,1 wg DIN4108. Vďaka parametrom – šírka profilu 65 mm dverová zárubne, stĺpiky a dverové krídla a hrúbky stien 2,0 mm vznikol pevný a robusný profil, ktorý dovoľuje konštruovať dvere s max. rozmerom krídla š 1300 mm pri max. výške 2200 mm a š 1200 mm pri max. výške 2400 mm.

Okno do raja od ALU okna

Vchodové dvere od ALU okna

Žalúzie, siete od ALU okná

Garážové brány od Alu okná